Zijn incontinentieleveranciers fiscaal aftrekbaar?

De totale kosten voor luiers voor volwassenen zijn fiscaal aftrekbaar. Lees hier meer over aftrek van medische kosten. U kunt in medische kosten het bedrag aan ziekteverzekeringspremies dat door of via het premiebelastingkrediet wordt betaald niet opnemen. Zodra u hebt vastgesteld welke medische kosten u kunt opnemen, moet u de aftrek op uw belastingaangifte berekenen en rapporteren.

Of het nu voor jezelf is of voor iemand van wie je houdt en waar je om geeft, hier is wat u moet weten over belastingaftrek voor medische zorg. In de meeste gevallen kunnen de kosten van incontinentievoorraden worden gedekt door een verzekeringsplan, een overheidsprogramma, een flexibele uitgavenrekening of een gezondheidsspaarrekening. U kunt ook geen enkel bedrag aan voorschotten van het premiebelastingkrediet opnemen dat u niet hoefde terug te betalen in medische kosten. Wegwerpluiers voor volwassenen - voor kinderen, tieners, mannen of vrouwen - of slips voor incontinentiebescherming zijn in aanmerking komende medische kosten die u kunt claimen op uw belastingaangifte.

Het is hun taak ervoor te zorgen dat elke belastingbetaler eerlijk wordt behandeld en dat u uw rechten onder de Belastingbetaler Bill of Rights kent en begrijpt. Gelukkig zijn er veel belastingaftrek die u kunt nemen voor medische rekeningen of de medische rekeningen van iemand onder uw hoede. De belastingwetgeving definieert medische kosten als kosten voor de diagnose, genezing, beperking, behandeling of preventie van ziekten, en voor behandelingen die elk deel of functie van het lichaam beïnvloeden. Als de begeleider ook persoonlijke en huishoudelijke diensten verleent, kunt u als medische kosten alleen het bedrag aan arbeidsbelastingen opnemen dat is betaald voor medische diensten, zoals eerder uitgelegd.

Over het algemeen moet een vordering tot terugbetaling worden ingediend binnen 3 jaar na de datum waarop de oorspronkelijke aangifte is ingediend, of binnen 2 jaar vanaf het moment dat de belasting is betaald, afhankelijk van welke datum later is. Als uw SSN verloren of gestolen is of als u vermoedt dat u het slachtoffer bent van belastinggerelateerde identiteitsdiefstal, kunt u lezen welke stappen u moet nemen. Als u de kosten van medische apparatuur of onroerend goed in één jaar aftrekt en deze in een later jaar verkoopt, kunt u een belastbare winst hebben. Neem in uw medische en tandheelkundige kosten geen verzekeringspremies op die worden betaald door een door de werkgever gesponsord ziekteverzekeringsplan, tenzij de premies zijn opgenomen in uw formulier W-2, loon- en belastingverklaring.

Het vertelt u ook hoe u de aftrek op uw belastingaangifte kunt melden en wat u moet doen als u medische eigendommen verkoopt of schadevergoeding ontvangt voor persoonlijk letsel.