Vallen incontinentieproducten onder medicare?

Medicare dekt geen incontinentiebenodigdheden of luiers voor volwassenen. U betaalt 100% voor incontinentiebenodigdheden en luiers voor volwassenen. Helaas biedt Medicare momenteel geen dekking voor absorberende incontinentproducten. Dit betekent dat producten zoals blaascontrolepads, slips voor volwassenen, luiers, pull-ons en andere allemaal op andere manieren moeten worden betaald.

Omdat Medicare een nationaal programma is, is er geen verschil in Medicare-dekking tussen elke staat. Incontinentiebenodigdheden en medicaredekking is beperkt, maar niet onmogelijk. Ondanks het aantal mensen dat met incontinentie leeft, dekt traditionele Medicare geen incontinentiebenodigdheden zoals luiers en pads. Afhankelijk van uw financiële omstandigheden en het type ziektekostenverzekering dat u kiest, kunnen de kosten van incontinentiebenodigdheden echter worden vergoed of op zijn minst een fiscaal aftrekbare uitgave zijn.

Hier zijn de opties die mogelijk voor u beschikbaar zijn. Medicare Parts A en B dekken incontinentiebenodigdheden niet rechtstreeks omdat incontinentie niet als een medische aandoening wordt beschouwd. In plaats daarvan wordt het geclassificeerd als een symptoom van een breder scala aan ziekten en aandoeningen. Het is mogelijk om goedkeuring te krijgen voor dekking als uw arts de noodzaak van deze benodigdheden kan documenteren bij de behandeling van een ziekte of aandoening die door Medicare wordt gedekt.

Original Medicare (delen A en B) dekt over het algemeen geen luiers voor volwassenen, behalve in een instelling voor langdurige zorg. Andere Medicare-onderdelen kunnen helpen bij dekking en kosten. Original Medicare (deel A en deel B) dekt meestal geen luiers voor volwassenen of incontinentiepads voor gebruik buiten verpleeghuizen. Met Original Medicare-dekking betaalt u doorgaans de volledige prijs van luiers voor volwassenen en incontinentiebenodigdheden uit eigen zak.

Als u een van de miljoenen Amerikanen op Medicare bent die wekelijks of maandelijks uit eigen zak betalen voor luiers, pads of andere wegwerpincontinentiebenodigdheden voor volwassenen, kan het u veel zakgeld besparen om te weten welke opties beschikbaar zijn om te helpen. Als u hulp nodig heeft bij het betalen voor incontinentiebenodigdheden, moet u misschien kijken naar andere middelen, variërend van non-profitorganisaties tot particuliere verzekeringen tot het Medicaid-programma van uw staat. Veteranen die VA-voordelen ontvangen, kunnen incontinentievoorraden krijgen als onderdeel van het voordeel dat medische benodigdheden dekt. Leveranciers van incontinentie die u producten sturen en claims indienen bij Medicaid, moeten de diagnosecode van uw arts hebben om dit te doen.

Een FSA moet worden opgezet door een werkgever, maar u bepaalt hoeveel er van elk salaris wordt afgenomen om het rekeninggeld te financieren dat niet onderworpen is aan federale, staats- of socialezekerheidsbelastingen op basis van wat u projecteert, alle ongedekte zorgkosten voor het komende jaar zullen zijn. Luierbanken distribueren soms incontinentievoorraden voor volwassenen via voedselbanken, seniorencentra, gebedshuizen of andere gemeenschapscentra. Als u in een verpleeginstelling woont en uw zorgverlener een behoefte aan incontinentiebehandeling kan documenteren, kan Medicare Part A uw incontinentiebenodigdheden dekken. Hoewel Medicare geen absorberende incontinentieproducten dekt, zijn er niet-absorberende urologische opties die Medicare wel dekt.

Het is belangrijk om samen te werken met uw personeelsmanager of de HSA- of FSA-planbeheerder om te bevestigen dat het plan dat voor u beschikbaar is incontinentieproducten aanbiedt als kwalificerende uitgaven. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat incontinentie zelf niet als een ziekte of aandoening wordt beschouwd, maar eerder als een symptoom of effect van een ziekte of aandoening. Hoewel Medicare geen incontinentiebenodigdheden dekt, behalve in zeer specifieke omstandigheden, zijn er manieren om deze producten gratis te krijgen of om veel geld te besparen op uw aankopen. Net als bij een HSA worden wegwerpincontinentieproducten over het algemeen gedekt door medische FSA's als de incontinentie het gevolg is van een door een arts gediagnosticeerde medische aandoening.

De meeste werkgeversverzekeringsplannen die via grote verzekeraars worden verstrekt, dekken de meeste incontinentievoorraden niet, ook al kunnen ze katheters dekken. In sommige gevallen kan een apparaat voor het verzamelen en vasthouden van urine dat een arts u beveelt te gebruiken voor permanente urine-incontinentie worden gedekt door Medicare als prothetisch hulpmiddel. .