Toiletgang bij dementie

Toiletgang bij dementie

'Toiletgang bij dementie' is uitgebracht in 2011. (ISBN 978 90 352 3239 6) Het is geschreven door Paul van Houten, specialist ouderengeneeskunde in het Zonnehuis in Amstelveen en Aliëtte Jonkers, medisch journalist in Amersfoort. Het boekje kost €13,50 (prijs onder voorbehoud), is beknopt, overzichtelijk en makkelijk leesbaar. Het boekje is geschreven op basis van de richtlijn 'Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen', die in 2010 is opgesteld. Het is bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en mantelzorgers.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact